Skupina produktov

Kompaktné stanice

Popis produktu

Naše kompaktné stanice sa vyznačujú malými rozmermi a nízkou hmotnosťou. To je základom jednoduchej manipulácie nenáročnej pre používateľa. Kompaktné stanice sa dajú ľahko prepravovať vysokozdvižným vozíkom vďaka nízko položeným integrovaným upevňovacím bodom. Stanice sa môžu používať do 36 kV a pre olejové alebo suché transformátory. Je možné prispôsobiť sa očakávaným podmienkam prostredia na mieste. Stanice majú oddelené priestory pre transformátor, SN a NN, vhodné na vonkajšiu aj vnútornú inštaláciu.

Kompaktné stanice súvisiace produkty

Kompaktné trafostanice

Kompaktné trafostanice (TKS) sa používajú na prenos napätia zo stredného na nízke napätie a naopak. Naše stanice TKS sa používajú najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – napríklad vo fotovoltaike, veternej energetike a e-mobilite. Naša stanica sa vyznačuje najmä nízkou hmotnosťou (oceľový plech namiesto betónu), čo umožňuje, aby jej preprava a inštalácia a prebiehala jednoduchšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.

 

Ďalšie výhody našej TKS:

  • Vysoká bezpečnosť  – vďaka typovo testovaným staniciam (vrátane nízkonapäťového ističa) a koncepcii uzemnenia testovanej VDE
  • Vysoká ochrana pred vonkajšími vplyvmi vďaka vodotesnej,
    žiarovo pozinkovanej podlahovej vani
  • Zamedzenie znečisťovania životného prostredia vďaka integrovanej vaničke na zachytávanie oleja
  • Schopnosť prispôsobiť sa rôznym klimatickým podmienkam
  • Nie je potrebná základová konštrukcia

FEAG – TKS Flyer zum Download

zistite viac

Ring Main Station

Naše kompaktné stanice sa vyznačujú malými rozmermi a relatívne nízkou hmotnosťou. To je základom jednoduchej manipulácie nenáročnej pre používateľa. Manipulačný modul sa vďaka integrovaným okám pre vysokozdvižný vozík ľahko prepravuje. Stanice sa môžu používať do 36 kV a pre olejové alebo suché transformátory. Veľmi vysoká schopnosť prispôsobiť sa očakávaným podmienkam prostredia na mieste.
Nie je potrebná základová konštrukcia a stanice majú samostatné priestory pre transformátor, VN a NN. Kompenzácia nízkeho napätia môže byť integrovaná priamo do stanice. Príklady použitia: – verejné zásobovanie elektrickou energiou, – automobilový priemysel, – chemický priemysel, – paroplynové elektrárne, – off-shore, – zásobovanie lodí elektrickou energiou z prístavov.

 

Ďalšie výhody našich kioskov Ring Main Station:

  • Riešenia testované vo výrobe
  • Nízka náročnosť montáže a krátky čas montáže a s tým súvisiace nižšie riziko plánovania a rozvrhovania vďaka inštalácii pripravenej na pripojenie na mieste
  • Vysoká flexibilita, napríklad vďaka možnosti kombinovať moduly, ako aj rôzne varianty (napr. strecha a vonkajšie steny s panelmi alebo jeden či oba pevne zvarené)
zistite viac
Kunden-Support FEAG GmbH