Produkt

Kompaktné trafostanice

Produkt

Kompaktné trafostanice (TKS) sa používajú na prenos napätia zo stredného na nízke napätie a naopak. Naše stanice TKS sa používajú najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – napríklad vo fotovoltaike, veternej energetike a e-mobilite. Naša stanica sa vyznačuje najmä nízkou hmotnosťou (oceľový plech namiesto betónu), čo umožňuje, aby jej preprava a inštalácia a prebiehala jednoduchšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.

 

Ďalšie výhody našej TKS:

  • Vysoká bezpečnosť  – vďaka typovo testovaným staniciam (vrátane nízkonapäťového ističa) a koncepcii uzemnenia testovanej VDE
  • Vysoká ochrana pred vonkajšími vplyvmi vďaka vodotesnej,
    žiarovo pozinkovanej podlahovej vani
  • Zamedzenie znečisťovania životného prostredia vďaka integrovanej vaničke na zachytávanie oleja
  • Schopnosť prispôsobiť sa rôznym klimatickým podmienkam
  • Nie je potrebná základová konštrukcia

FEAG – TKS Flyer zum Download

Kunden-Support FEAG GmbH