Služby

Naše služby

Široká škála našich služieb zahŕňa nielen rôzne druhy produktov, ale aj služby na mieru či sériovú výrobu.

Poradenstvo a inžinierstvo
Postupujeme podľa štandardizovaného procesu, aby sme čo najefektívnejšie našli vhodné (elektrické a/alebo mechanické) riešenie pre vašu spoločnosť.
Poradenstvo
Po komplexnej spoločnej inventarizácii a po definovaní cieľa, ktorý by malo vaše elektrotechnické riešenie dosiahnuť, vám poradíme, ako dospieť k vhodnému riešeniu. Naši inžinieri vám môžu predstaviť aj udržateľné možnosti.
Plánovanie
Po schválení projektového plánu naši inžinieri prejdú k podrobnému plánovaniu. V tejto fáze vás budeme aktívne zapájať do procesu len do takej miery, ako bude potrebné a podľa možnosti čo najmenej.
ElektroIinžinierstvo
Vďaka našim skúsenostiam v rôznych priemyselných odvetviach sme schopní navrhnúť a zdokumentovať rôzne projekty v oblasti elektrotechniky.
Mechanické inžinierstvo
Jednou z našich jedinečných predností je kombinácia elektrotechniky a strojárstva. To nám umožňuje navrhovať (a následne vyrábať) aj kryty/skrine našich systémov.
Výroba
Súčasťou je elektrická a mechanická výroba a testovanie.
Elektrická výroba
V našej výrobe integrujeme elektrotechnické komponenty do určených a (čiastočne) nami vyrobených skríň. Je samozrejmé, že vyberáme vhodnú inštaláciu a zapojenie elektrických, meracích a regulačných zariadení, a to výlučne pomocou osvedčenej a perspektívnej inštalačnej technológie.
Mechanická výroba
Skrine našich výrobkov sa (čiastočne) vyrábajú vo vlastnej réžii a na požiadanie sa individuálne lakujú v našej modernej práškovej lakovni. Naše mechanické portfólio dopĺňa výroba špeciálnych prípojníc z plnej medi alebo z kompozitného materiálu hliník-meď.
Testovanie
Aby sme splnili naše požiadavky na kvalitu, všetky komponenty podliehajú kvalifikovanému testovaniu. Na celom výrobnom procese sa podieľajú špeciálne vyškolení zamestnanci, ktorí testujú naše výrobky podľa aktuálne platných noriem.
Služby na mieste
Služby na mieste zahŕňajú montáž, uvedenie do prevádzky a údržbu. Okrem toho v spolupráci s partnermi ponúkame napríklad merania energetickej účinnosti a poradenstvo.
Montáž
Jedným z našich jedinečných znakov sú hotové výrobky, ktoré vám na želanie môžeme nainštalovať priamo na mieste. Radi vám pomôžeme pri plánovaní dopravy.
Uvedenie do prevádzky
Uvedenie do prevádzky u nás prebieha takým spôsobom, aby ste nemali žiadne prestoje, ale plynulý prechod.
Údržba
Ponúkame pravidelnú údržbu. Okrem toho poskytujeme komplexné služby v oblasti merania, ktoré vám pomôžu inštalovať elektrotechniku vašej spoločnosti udržateľnejším spôsobom.

Tu nájdete certifikáty pre naše pobočky
zoradené podľa príslušných oblastí.
STIAHNUŤ KATALÓG CERTIFIKÁTOV

Úspešné príbehy

Vlaky po celom svete s kabínami rušňovodiča z Brém

Spoločnosť FEAG vyrába kabíny rušňovodiča pre vysokorýchlostné vlaky už takmer 20 rokov. Počnúc vlakom ICE-T až po ICE3 – kabíny rušňovodičov boli a sú elektricky vybavené a náš zákazník ich integroval do koncových vozňov vlakov. Tieto vlaky sú v súčasnosti v prevádzke napríklad v Španielsku, Rusku, Číne a Nemecku.

V roku 2009 dostala spoločnosť FEAG zákazku na vývoj novej, modernejšej verzie kabíny rušňovodiča. V spolupráci s našimi zákazníkmi a miestnymi partnermi bol tento vývoj úspešne dokončený. Zákazka zahŕňala kompletnú výrobu kabíny rušňovodiča vrátane mechanickej nosnej konštrukcie, opláštenia z plastu vystuženého skleneným vláknom a elektrického vybavenia.

Výroba energie na mori

Niektoré z našich kompaktných trafostaníc (TKS) s výkonom 1 800 kVA sme už dodali aj pre veľké medzinárodné floating systémy. V budúcnosti bude pre floating dostupná aj naša TKS 3 150 kVA.

Vďaka vzájomne prepojeným pontónom so solárnym modulom a TKS a ľahkej konštrukcii možno na vode rýchlo postaviť bezpečný a stabilný celkový systém.
Prehrať video

Nová dodávka energie pre čerstvú čokoládovú hmotu

Známy výrobca čokoládových tyčiniek potreboval vymeniť dve napájacie stanice, pretože súčasné stanice boli po približne 40 rokoch už zastarané. Vďaka našim integrovaným riešeniam sme mohli ponúknuť komplexný koncept – od poradenstva a inžinierskych služieb až po výrobu a servis na mieste.

Vďaka úzkej spolupráci medzi našimi oddeleniami sa nám vo veľmi krátkom čase podarilo zariadenie naplánovať, nainštalovať a pripojiť – a dokonca aj v náročných podmienkach prerobiť a nanovo pripojiť veľmi staré napájacie káble. Časť prestavby prebiehala počas prevádzky, takže zákazník nepocítil vo svojom výrobnom procese žiadne obmedzenia.
Kunden-Support FEAG GmbH