Náš prínos k priemyslu budúcnosti

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vás podporíme v celom procesnom reťazci, od projektovania a výroby až po uvedenie do prevádzky a servis. Vaše existujúce periférne zariadenia a infraštruktúru integrujeme do nových inovatívnych a udržateľných energetických systémov a automatizácie procesov využitím našich vlastných produktov a riešení.

Úspešné príbehy priemysel

Nová dodávka energie pre čerstvú čokoládovú hmotu

Známy výrobca čokoládových tyčiniek potreboval vymeniť dve napájacie stanice, pretože súčasné stanice boli po približne 40 rokoch už zastarané. Vďaka našim integrovaným riešeniam sme mohli ponúknuť komplexný koncept – od poradenstva a inžinierskych služieb až po výrobu a servis na mieste.

Vďaka úzkej spolupráci medzi našimi oddeleniami sa nám vo veľmi krátkom čase podarilo zariadenie naplánovať, nainštalovať a pripojiť – a dokonca aj v náročných podmienkach prerobiť a nanovo pripojiť veľmi staré napájacie káble. Časť prestavby prebiehala počas prevádzky, takže zákazník nepocítil vo svojom výrobnom procese žiadne obmedzenia.
Kunden-Support FEAG GmbH