Produkt

Ring Main Station Kiosk

Produkt

Naše kompaktné stanice sa vyznačujú malými rozmermi a relatívne nízkou hmotnosťou. To je základom jednoduchej manipulácie nenáročnej pre používateľa. Manipulačný modul sa vďaka integrovaným okám pre vysokozdvižný vozík ľahko prepravuje. Stanice sa môžu používať do 36 kV a pre olejové alebo suché transformátory. Veľmi vysoká schopnosť prispôsobiť sa očakávaným podmienkam prostredia na mieste.
Nie je potrebná základová konštrukcia a stanice majú samostatné priestory pre transformátor, VN a NN. Kompenzácia nízkeho napätia môže byť integrovaná priamo do stanice. Príklady použitia: – verejné zásobovanie elektrickou energiou, – automobilový priemysel, – chemický priemysel, – paroplynové elektrárne, – off-shore, – zásobovanie lodí elektrickou energiou z prístavov.

 

Ďalšie výhody našich kioskov Ring Main Station:

  • Riešenia testované vo výrobe
  • Nízka náročnosť montáže a krátky čas montáže a s tým súvisiace nižšie riziko plánovania a rozvrhovania vďaka inštalácii pripravenej na pripojenie na mieste
  • Vysoká flexibilita, napríklad vďaka možnosti kombinovať moduly, ako aj rôzne varianty (napr. strecha a vonkajšie steny s panelmi alebo jeden či oba pevne zvarené)
Kunden-Support FEAG GmbH