Skupina produktov

Špeciálne riešenia pre stredné napätie

Popis skupiny produktov

FEAG dodáva vzduchom izolované systémy stredného napätia s minimálnymi nárokmi na priestor v kompaktnom vyhotovení,
prispôsobené potrebám zákazníka. Systémy ponúkajú vysoký stupeň flexibility vďaka štandardizovaným funkčným modulom
v modulárnom systéme. Vďaka nášmu dlhoročnému know-how v oblasti
mechanických a elektrických konštrukcií zaručujeme vysokú úroveň bezpečnosti obsluhy a systému.

Špeciálne riešenia pre stredné napätie súvisiace produkty

Rozvádzač Geno

Generátorové rozvádzače sú dôležitou súčasťou distribúcie a dodávky elektrickej energie, ako aj pri priemyselnom použití. Tvoria priame rozhranie od generátora k sieťovému transformátoru. Pre nášho zákazníka Siemens sme vyvinuli rôzne výkonové varianty. Najkompaktnejším variantom je HIGS (vysoko integrovaný generátorový rozvádzač), ktorého jadrom je vákuový generátorový istič Siemens.

zistite viac

Geno Main Terminal Box

Jednotka Geno Main Terminal Box sa používa na pripojenie generátorov k nadväzujúcemu rozvádzaču stredného napätia. Komponenty potrebné na tento účel, ako sú meniče prúdu a napätia, sú umiestnené v skrini na vnútornú inštaláciu. Skriňu je možné individuálne navrhnúť a prispôsobiť špecifickým potrebám generátora.

zistite viac

Rozvádzač pre pece

Rozvádzače pre pece sa používajú na prevádzku indukčných taviacich a oblúkových pecí s vysokými spínacími frekvenciami. Jadrom rozvádzača je spínač pece, ktorý musí zaručiť vysoký počet spínacích cyklov. Tieto systémy dodávame v štandardnom vyhotovení alebo v špeciálnych riešeniach podľa požiadaviek zákazníka.

zistite viac

Odpojovacie rozvádzače

Odpojovacie rozvádzače patria do skupiny vzduchom izolovaných rozvádzačov stredného napätia. Používajú sa na vytvorenie viditeľnej odpojovacej vzdialenosti. Najjednoduchší typ rozvádzačov stredného napätia bez emisií skleníkových plynov je vzduchom izolované vyhotovenie. Aj napriek väčším nárokom na priestor sa tieto rozvádzače bez obsahu SF6 začali znova používať.

zistite viac

Uzlový rozvádzač

Uzlové rozvádzače patria do skupiny vzduchom izolovaných rozvádzačov stredného napätia. Slúžia ako rozvodné uzlové skrine medzi transformátormi a nadväzujúcimi rozvádzačmi. Sú vybavené meracími zariadeniami na meranie prúdu a napätia a vyznačujú sa kompaktnou konštrukciou.

zistite viac

Generátor nulového bodu

Generátory nulového bodu sa používajú na realizáciu chýbajúceho nulového bodu v elektrických distribučných sieťach. Potrebné komponenty, ako napríklad transformátor, záťažový odpor a meracie zariadenie, sú umiestnené spoločne v jednej skrini. Túto aplikáciu možno použiť na vnútornú aj vonkajšiu inštaláciu. Skriňu je možné individuálne navrhnúť a prispôsobiť komponentom.

zistite viac
Kunden-Support FEAG GmbH