Produkt

Uzlový rozvádzač

Produkt

Uzlové rozvádzače patria do skupiny vzduchom izolovaných rozvádzačov stredného napätia. Slúžia ako rozvodné uzlové skrine medzi transformátormi a nadväzujúcimi rozvádzačmi. Sú vybavené meracími zariadeniami na meranie prúdu a napätia a vyznačujú sa kompaktnou konštrukciou.

Kunden-Support FEAG GmbH