Produkt

Rozvádzač Geno

Produkt

Generátorové rozvádzače sú dôležitou súčasťou distribúcie a dodávky elektrickej energie, ako aj pri priemyselnom použití. Tvoria priame rozhranie od generátora k sieťovému transformátoru. Pre nášho zákazníka Siemens sme vyvinuli rôzne výkonové varianty. Najkompaktnejším variantom je HIGS (vysoko integrovaný generátorový rozvádzač), ktorého jadrom je vákuový generátorový istič Siemens.

Kunden-Support FEAG GmbH