Produkt

Geno Main Terminal Box

Produkt

Jednotka Geno Main Terminal Box sa používa na pripojenie generátorov k nadväzujúcemu rozvádzaču stredného napätia. Komponenty potrebné na tento účel, ako sú meniče prúdu a napätia, sú umiestnené v skrini na vnútornú inštaláciu. Skriňu je možné individuálne navrhnúť a prispôsobiť špecifickým potrebám generátora.

Kunden-Support FEAG GmbH