Skupina produktov

Nízkonapäťové zariadenia

Popis produktu

Nízkonapäťové rozvádzače sú spojovacím článkom medzi výrobou energie a koncovými spotrebiteľmi.

Nízkonapäťové zariadenia súvisiace produkty

Smart Power Center

Na základe našich dlhoročných skúseností sme vyvinuli inovatívny rad produktov Smart Power Center (SPC), ktorý sa používa v priemysle, ako aj pri výrobe a distribúcii energie. Modulárny systém možno prispôsobiť rôznym požiadavkám zákazníka – možno ho použiť na všetky úlohy spínania, odpájania, distribúcie a riadenia; v pevnej, zásuvnej a plne výsuvnej technike. Technika s plne výsuvnými jednotkami motorového riadiaceho centra umožňuje výmenu modulov počas prevádzky a zároveň zabezpečuje ochranu osôb pred nebezpečenstvom v dôsledku elektrického prúdu a vysokú úroveň dostupnosti systému.

 

Ďalšie výhody našej SPC:

  • Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inovatívnemu kontaktnému systému výsuvných modulov a konštrukcii prípojníc bez poruchového oblúka (v prípade skratu v systéme môže dôjsť k poruchovým oblúkom, a tým k ohrozeniu osôb a systému)
  • Typovo testované IEC 61439-2
  • Skúška poruchového oblúka IEC 6164
  • Odolnosť voči zemetraseniu IEC 60068-2-27
zistite viac

SIVACON

Rozvádzač Sivacon S8 od spoločnosti Siemens, ktorý možno použiť ako nízkonapäťový hlavný rozvádzač a riadiace centrum motora (MCC), je produkt, ktorý navrhujeme, vyrábame a predávame ako franšízový partner. Pri dimenzovaní rozvádzačov nám pomáha plánovací nástroj SIMARIS, pri zohľadnení potrebných spínačov a rozvodníc.

zistite viac

OKKEN

Rozvádzač Okken je typovo testovaný systém rozvádzačov na distribúciu energie (PCC) a spínanie motorov (MCC), ktorý navrhujeme, vyrábame a predávame ako franšízový partner.
Rozvádzače Okken je možné kedykoľvek upravovať a rozširovať pod napätím – s odpojovačmi a spúšťačmi motorov v zásuvnej a plne výsuvnej technike. Plánovací nástroj ECO Struxure Facility nám pomáha pri dimenzovaní zariadení a výbere potrebných spínačov a rozvodníc.

zistite viac

Kompletná trafostanica

Kompletná trafostanica FEAG je hospodárne a spoľahlivé zariadenie na decentrálnu distribúciu energie. Používa sa v priemyselných závodoch, dielňach, veľkých budovách a iných výrobných zariadeniach. Inými slovami, všade tam, kde je potrebné pripojiť spotrebiče k napájaniu na krátku vzdialenosť. Dodávaná energia sa dodáva pri vysokom napätí, napr. 10 kV, čo znižuje energetické straty v kábloch. Transformátor inštalovaný v stanici odoberá vysoké napätie a transformuje ho na požadované napätie spotrebiča. Zo strany nízkeho napätia možno polia spotrebičov nastaviť podľa potreby.

 

Ďalšie výhody našej kompletnej trafostanice:

  • Vysoká ochrana osôb
  • Prevádzková bezpečnosť a bezpečnosť dodávok
  • Môže sa používať v oblasti priamej výroby
  • Nie sú potrebné uzavreté elektrické prevádzkové miestnosti
zistite viac
Kunden-Support FEAG GmbH