Produkt

Smart Power Center (SPC – vlastný produkt)

Produkt

Na základe našich dlhoročných skúseností sme vyvinuli inovatívny rad produktov Smart Power Center (SPC), ktorý sa používa v priemysle, ako aj pri výrobe a distribúcii energie. Modulárny systém možno prispôsobiť rôznym požiadavkám zákazníka – možno ho použiť na všetky úlohy spínania, odpájania, distribúcie a riadenia; v pevnej, zásuvnej a plne výsuvnej technike. Technika s plne výsuvnými jednotkami motorového riadiaceho centra umožňuje výmenu modulov počas prevádzky a zároveň zabezpečuje ochranu osôb pred nebezpečenstvom v dôsledku elektrického prúdu a vysokú úroveň dostupnosti systému.

 

Ďalšie výhody našej SPC:

  • Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inovatívnemu kontaktnému systému výsuvných modulov a konštrukcii prípojníc bez poruchového oblúka (v prípade skratu v systéme môže dôjsť k poruchovým oblúkom, a tým k ohrozeniu osôb a systému)
  • Typovo testované IEC 61439-2
  • Skúška poruchového oblúka IEC 6164
  • Odolnosť voči zemetraseniu IEC 60068-2-27
Kunden-Support FEAG GmbH