Produkt

Kompletná trafostanica

Produkt

Kompletná trafostanica FEAG je hospodárne a spoľahlivé zariadenie na decentrálnu distribúciu energie. Používa sa v priemyselných závodoch, dielňach, veľkých budovách a iných výrobných zariadeniach. Inými slovami, všade tam, kde je potrebné pripojiť spotrebiče k napájaniu na krátku vzdialenosť. Dodávaná energia sa dodáva pri vysokom napätí, napr. 10 kV, čo znižuje energetické straty v kábloch. Transformátor inštalovaný v stanici odoberá vysoké napätie a transformuje ho na požadované napätie spotrebiča. Zo strany nízkeho napätia možno polia spotrebičov nastaviť podľa potreby.

 

Ďalšie výhody našej kompletnej trafostanice:

  • Vysoká ochrana osôb
  • Prevádzková bezpečnosť a bezpečnosť dodávok
  • Môže sa používať v oblasti priamej výroby
  • Nie sú potrebné uzavreté elektrické prevádzkové miestnosti
Kunden-Support FEAG GmbH