Produkt

Špeciálne produkty

Produkt

Vyrábame produkty vybavené riadiacou technikou pre rôzne aplikácie (napr. rozvádzače pre obchodné lode a kabíny rušňovodiča).

Špeciálne produkty súvisiace produkty

Kabíny rušňovodiča pre vlaky

Ovládacie panely rušňovodiča vysokorýchlostných vlakov slúžia na monitorovanie a ovládanie všetkých potrebných funkcií počas prevádzky. Ovládacie a kontrolné zariadenia kabíny rušňovodiča je možné ľubovoľne konfigurovať na použitie v rôznych krajinách. Systémy vyrábame a testujeme mechanicky aj elektricky.

zistite viac

Rozvádzače pre obchodné a námorné lode

Spoločnosť FEAG konštruuje a vyrába rozvádzače (napríklad hlavné a núdzové napájacie panely) a rozvodné panely pre obchodné lode a námorníctvo. Najviac používané sú nízkonapäťové systémy, napájacie zdroje, riadiace centrá motorov (MCC) a panely.
Okrem toho upravujeme alebo rozširujeme rozvádzače stredného napätia na lodiach na pripojenie k pobrežnému napájaniu, čím prispievame k zníženiu emisií znečisťujúcich látok z lodí. Prestavba sa zvyčajne vykonáva počas plavby lode.

zistite viac

Riadenie a pohony pre zábavné parky

Vďaka nášmu know-how plánujeme a vyrábame všetky elektrické jednotky zábavných atrakcií vrátane riadiacej, pohonnej, osvetľovacej a bezpečnostnej techniky. Elektrické systémy sa montujú do prepravných jednotiek, ktoré sa inštalujú do kontajnerov. Technológia pohonu s reguláciou otáčok sa riadi prostredníctvom zbernicových systémov.
Elektrická a mechanická konštrukcia systémov je prispôsobená oceľovému rámu atrakcií. Dodržiavanie veľmi vysokých bezpečnostných noriem slúži ako dôležitá ochrana hostí a prevádzkovateľov pred nehodami.

zistite viac
Kunden-Support FEAG GmbH