Produkt

Rozvádzače pre obchodné a námorné lode

Produkt

Spoločnosť FEAG konštruuje a vyrába rozvádzače (napríklad hlavné a núdzové napájacie panely) a rozvodné panely pre obchodné lode a námorníctvo. Najviac používané sú nízkonapäťové systémy, napájacie zdroje, riadiace centrá motorov (MCC) a panely.
Okrem toho upravujeme alebo rozširujeme rozvádzače stredného napätia na lodiach na pripojenie k pobrežnému napájaniu, čím prispievame k zníženiu emisií znečisťujúcich látok z lodí. Prestavba sa zvyčajne vykonáva počas plavby lode.

Kunden-Support FEAG GmbH