Produkt

Riadenie a pohony pre zábavné parky

Produkt

Vďaka nášmu know-how plánujeme a vyrábame všetky elektrické jednotky zábavných atrakcií vrátane riadiacej, pohonnej, osvetľovacej a bezpečnostnej techniky. Elektrické systémy sa montujú do prepravných jednotiek, ktoré sa inštalujú do kontajnerov. Technológia pohonu s reguláciou otáčok sa riadi prostredníctvom zbernicových systémov.
Elektrická a mechanická konštrukcia systémov je prispôsobená oceľovému rámu atrakcií. Dodržiavanie veľmi vysokých bezpečnostných noriem slúži ako dôležitá ochrana hostí a prevádzkovateľov pred nehodami.

Kunden-Support FEAG GmbH