Produkt

Power Quality

Produkt

Dobrá kvalita siete je predpokladom bezpečnej prevádzky a údržby elektrických systémov. FEAG analyzuje kvalitu elektrickej energie na mieste a vyhodnocuje aktuálny stav vašej priemyselnej alebo napájacej siete. Na požiadanie môžeme vypracovať plán opatrení na zlepšenie kvality energie, ktorý bude individuálne prispôsobený vašim požiadavkám. Na realizáciu vám ponúkame všetky potrebné komponenty, ako sú aktívne sieťové filtre alebo kompenzačné systémy, vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky.

Power Quality súvisiace produkty

Sieťová analýza

Sieťová analýza slúži ako základ pre komplexné hodnotenie kvality siete. Ponúka sa ako meracia kampaň alebo dlhodobé meranie (štandardizované meranie).

zistite viac

Sieťové filtračné zariadenie

Všade, kde sú v prevádzke elektronické spotrebiče, dochádza k rušeniu siete. Na to, aby sme ich mohli trvalo kompenzovať, sú potrebné moderné technológie, ako sú aktívne sieťové filtre, ktoré zlepšujú kvalitu siete a znižujú opotrebovanie elektrických komponentov.

zistite viac

Kompenzačné zariadenie

Návrh, parametrizácia a uvedenie do prevádzky.
Jalový prúd je nežiaducim javom v technológii striedavého prúdu a zvyšuje spotrebu energie vo všetkých systémoch poháňaných striedavým prúdom. Tomu sa dá predísť pomocou našich systémov kompenzácie jalového výkonu. Vďaka osobným konzultáciám, podrobným meraniam a analýzam, podpore pri plánovaní a individuálne prispôsobeným produktovým riešeniam sme v tomto smere vaším dokonalým partnerom. Pôsobíme po celej krajine a staráme sa o zriadenie, údržbu a opravy vašich nových kompenzačných zariadení.

zistite viac
Kunden-Support FEAG GmbH