Produkt

Kompenzačné zariadenie

Produkt

Návrh, parametrizácia a uvedenie do prevádzky.
Jalový prúd je nežiaducim javom v technológii striedavého prúdu a zvyšuje spotrebu energie vo všetkých systémoch poháňaných striedavým prúdom. Tomu sa dá predísť pomocou našich systémov kompenzácie jalového výkonu. Vďaka osobným konzultáciám, podrobným meraniam a analýzam, podpore pri plánovaní a individuálne prispôsobeným produktovým riešeniam sme v tomto smere vaším dokonalým partnerom. Pôsobíme po celej krajine a staráme sa o zriadenie, údržbu a opravy vašich nových kompenzačných zariadení.

Kunden-Support FEAG GmbH