Produkt

Sieťové filtračné zariadenie

Produkt

Všade, kde sú v prevádzke elektronické spotrebiče, dochádza k rušeniu siete. Na to, aby sme ich mohli trvalo kompenzovať, sú potrebné moderné technológie, ako sú aktívne sieťové filtre, ktoré zlepšujú kvalitu siete a znižujú opotrebovanie elektrických komponentov.

Kunden-Support FEAG GmbH