Produkt

Služby

Produkt

Okrem bežných služieb, ako je inštalácia, ponúkame aj montážne školenia a predovšetkým merania siete, aby bola vaša elektrotechnika inštalovaná udržateľným spôsobom.

Služby súvisiace produkty

Poradenstvo a inžinierstvo

Ponúkame plánovanie a projektovanie mechanických
a elektrických zariadení, ako aj poradenstvo a podporu pre zákazníkov pri výstavbe, prestavbe a modernizácii zariadení. Pri vývoji riešení pre zariadenia kladieme osobitný dôraz na ochranu životného prostredia a šetrenie zdrojov, ekonomickú efektívnosť a vysokú dostupnosť zariadení. Našou prioritou je však hodnota pre zákazníka.

zistite viac

Technika merania káblov

Vďaka nášmu mobilnému testovaciemu zariadeniu a skúseným meracím technikom sme v prípade poruchy okamžite pripravení zasiahnuť a sme schopní preskúšať káble stredného a nízkeho napätia až do 45 kV.
Možný je aj test opláštenia plastových káblov vrátane lokalizácie poruchy.
Výsledné opravy a pripojovacie práce káblov stredného a nízkeho napätia vykonávajú naši certifikovaní odborníci.

zistite viac

Montáž

Náš tím vám na požiadanie dodá, zapojí a uvedie do prevádzky vaše elektrické zariadenia „na kľúč“. Súčasťou je aj uloženie káblov vrátane všetkých potrebných meraní, ako sú merania izolačného a slučkového odporu.

zistite viac

Údržba

Naším cieľom je zabezpečiť najvyššiu dostupnosť vašich rozvádzačov a našich riešení. Preto vám ponúkame aj komplexné servisné služby. Počas celej životnosti rozvádzača vám poskytujeme poradenstvo a podporu, vykonávame pravidelné kontroly a údržbu.

zistite viac
Kunden-Support FEAG GmbH