Produkt

Poradenstvo a inžinierstvo

Produkt

Ponúkame plánovanie a projektovanie mechanických
a elektrických zariadení, ako aj poradenstvo a podporu pre zákazníkov pri výstavbe, prestavbe a modernizácii zariadení. Pri vývoji riešení pre zariadenia kladieme osobitný dôraz na ochranu životného prostredia a šetrenie zdrojov, ekonomickú efektívnosť a vysokú dostupnosť zariadení. Našou prioritou je však hodnota pre zákazníka.

Kunden-Support FEAG GmbH