Produkt

Technika merania káblov

Produkt

Vďaka nášmu mobilnému testovaciemu zariadeniu a skúseným meracím technikom sme v prípade poruchy okamžite pripravení zasiahnuť a sme schopní preskúšať káble stredného a nízkeho napätia až do 45 kV.
Možný je aj test opláštenia plastových káblov vrátane lokalizácie poruchy.
Výsledné opravy a pripojovacie práce káblov stredného a nízkeho napätia vykonávajú naši certifikovaní odborníci.

Kunden-Support FEAG GmbH