Skupina produktov

Rozvodné zariadenia

Produkt

Zariadenia, ktoré distribuujú elektrickú energiu s určitým napätím v mieste použitia (napr. v podniku, na stavenisku). Vyrábame najmä nízkonapäťové rozvádzače.

Rozvodné zariadenia súvisiace produkty

Nízkonapäťové zariadenia

Nízkonapäťové rozvádzače sú spojovacím článkom medzi výrobou energie a koncovými spotrebiteľmi.

zistite viac

Špeciálne riešenia pre stredné napätie

FEAG dodáva vzduchom izolované systémy stredného napätia s minimálnymi nárokmi na priestor v kompaktnom vyhotovení,
prispôsobené potrebám zákazníka. Systémy ponúkajú vysoký stupeň flexibility vďaka štandardizovaným funkčným modulom
v modulárnom systéme. Vďaka nášmu dlhoročnému know-how v oblasti
mechanických a elektrických konštrukcií zaručujeme vysokú úroveň bezpečnosti obsluhy a systému.

zistite viac
Kunden-Support FEAG GmbH