Produkt

Riadiaca a automatizačná technika

Produkt

Naša ponuka služieb v oblasti automatizačnej a riadiacej techniky zahŕňa výrobu riadiacich a automatizačných skríň, ako aj vytvorenie príslušného softvéru pre automatizáciu a riadenie vašich výrobných zariadení. Okrem toho naši inžinieri vyvíjajú pripojenie k decentralizovaným periférnym zariadeniam vašich infraštruktúr.

Riadiaca a automatizačná technika súvisiace produkty

Programovanie

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) poskytuje kompletný prístup k celej digitalizovanej automatizácii, od digitálneho plánovania až po integrované inžinierstvo a transparentnú prevádzku. Pomocou tohto portálu skracujeme čas potrebný na uvedenie na trh pomocou simulačných nástrojov, zvyšujeme produktivitu vášho zariadenia a vďaka ďalším funkciám diagnostiky a riadenia energie zvyšujeme flexibilitu prepojením s úrovňou riadenia.

zistite viac
Kunden-Support FEAG GmbH