Produkt

Programovanie

Produkt

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) poskytuje kompletný prístup k celej digitalizovanej automatizácii, od digitálneho plánovania až po integrované inžinierstvo a transparentnú prevádzku. Pomocou tohto portálu skracujeme čas potrebný na uvedenie na trh pomocou simulačných nástrojov, zvyšujeme produktivitu vášho zariadenia a vďaka ďalším funkciám diagnostiky a riadenia energie zvyšujeme flexibilitu prepojením s úrovňou riadenia.

Kunden-Support FEAG GmbH