Produkt

Špeciálne aplikácie Power House

Produkt

Funkčná jednotka pripravená na pripojenie, s elektrickými komponentmi pre systémy nízkeho a stredného napätia, techniku riadenia a ochrany, systémy frekvenčných meničov alebo sieťových filtrov a transformátory.
Spoločnosť FEAG dodáva riešenia testované vo výrobe; pripravené na pripojenie na mieste. To výrazne znižuje náročnosť montáže pre používateľa, skracuje čas montáže a minimalizuje riziko plánovania a rozvrhovania.
Prispôsobené komponentom našich zákazníkov a podmienkam inštalácie na mieste.

Kunden-Support FEAG GmbH