Produkt

ISO Power House

Produkt

ISO Power House sa od ostatných jednotiek Power House líši najmä certifikáciou ISO a má tieto rozmery:

  • Dĺžka: 20 až 40″ – rozmery ISO.
  • Šírka: 2 438 mm (rozmer ISO)
  • Výška: 3 238 mm (svetlá vnútorná výška 2 750 mm)
  • Celková hmotnosť: do 25 ton s možnosťou schválenia CSC

 

Ďalšie výhody našej jednotky ISO Power House:

  • Schválenie CSC umožňuje nákladovo efektívnu, rýchlu manipuláciu a prepravu
  • Riešenia testované vo výrobe
  • Nízka náročnosť montáže a krátky čas montáže a s tým súvisiace nižšie riziko plánovania a rozvrhovania vďaka inštalácii pripravenej na pripojenie na mieste
  • Vysoká flexibilita, napríklad vďaka možnosti kombinovať moduly, ako aj rôzne varianty (napr. strecha a vonkajšie steny s panelmi alebo jeden či oba pevne zvarené)
Kunden-Support FEAG GmbH