Produkt

Ochranná technika

Produkt

(parametrizácia / testovanie / analýza selektivity)

Komponenty v energetických systémoch predstavujú údaje o vysokej hodnote. Ich zlyhanie vedie k prerušeniu dodávok energie, čo môže mať ďalekosiahle následky na predchádzajúce alebo nadväzujúce systémy. Ochranná technika je zodpovedná za ochranu týchto komponentov pred účinkami elektrických porúch a za spoľahlivé pokračovanie v zásobovaní spotrebičov, ktorých sa to netýka. Naši inžinieri vytvárajú koncepcie ochrany, vykonávajú analýzy selektivity, navrhujú potrebné komponenty, parametrizujú ochranné zariadenia a uvádzajú ich do prevádzky.

Kunden-Support FEAG GmbH