Produkt

Reprodukčné zariadenia

Produkt

Navrhujeme a inštalujeme elektroakustické núdzové výstražné systémy a reprodukčné zariadenia na oznamovanie, hudbu a alarmy. Systémy, ktoré sú vďaka možnosti jednoduchej škály špeciálne prispôsobené potrebám našich zákazníkov, sa používajú na platformách off-shore a v námorných aplikáciách.

Kunden-Support FEAG GmbH